Eftersatt underhåll kan vara livsfarligt

Morandibron är en påminnelse om hur viktigt det är att infrastrukturen kontrolleras och repareras kontinuerligt.