Den generösa föräldraförsäkringen har både underlättat för mammor och spätt på ojämlikheten på arbetsmarknaden.
Den generösa föräldraförsäkringen har både underlättat för mammor och spätt på ojämlikheten på arbetsmarknaden. Bild: FREDRIK SANDBERG / TT

En generös föräldraförsäkring har också baksidor

Det riskerar att bli kvinnor som får ta den ekonomiska smällen av reformen, eftersom de tar ut majoriteten av försäkringen.

ANNONS

Med femton månaders uttag är Sveriges föräldraförsäkring bland de mest generösa i världen. Den långa betalda föräldraledigheten ses, tillsammans med vår offentligt finansierade barnomsorg, som en viktig förutsättning för att kunna kombinera familjeliv och karriär – och därför som en av våra viktigaste jämställdhetsreformer.

I en ny rapport från Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering konstateras att en lång föräldraförsäkring kommer med vissa oavsiktliga konsekvenser – konsekvenser som riskerar att slå mot just kvinnor.

Rapporten tittar på utökningen av föräldraförsäkringen, från 12 till 15 månader, år 1989. Det ökade antalet dagar nyttjades till störst del av kvinnor, som redan innan reformen tog ut betydligt fler dagar, men började vara hemma ännu längre till följd av reformen.

ANNONS

Föräldraledighet ökar företags lönekostnader, och det är troligt att företag tar hänsyn till det i beslut om nyrekryteringar, ingångslöner och löneutveckling. Det riskerar att bli kvinnor som får ta den ekonomiska smällen av reformen, eftersom de tar ut majoriteten av försäkringen. Rapporten visar på att löneskillnaderna mellan mans- och kvinnodominerade branscher ökade efter reformen.

Jämfört med övriga nordiska länder som också, likt Sverige, utmärker sig för goda förutsättningar att vara hemma med sina barn, är Sveriges föräldraförsäkring väldigt lång. I Norge betalas motsvarande ersättning ut i 12 månader, på Island rör det sig om 9 månader. Kanske är Sveriges försäkring längre än nödvändigt, och borde därför kortas för att bättre värna jämställdhet på arbetsmarknaden.

Man kan förstås fråga sig varför fler kvinnor väljer att vara hemma med sina barn – bryr sig inte pappor om att vara närvarande i sina barns liv? Oavsett orsak är det mönstret ett faktum, som tvingar politiker till en svår avvägning för jämställdheten. Antingen att knyta fler föräldramånader till individen – en impopulär reform, som i någon mån också minskar valfriheten – eller leva med att den generösa föräldraförsäkringen i någon mån hjälper till att cementera ojämställdhet i generation efter generation. Vem sa att jämställdhet mellan könen var en enkel sak?

ANNONS

ANNONS