Karl af Geijerstam: En spricka syntes direkt i det nya styret i Munkedal

När Heikki Klaavuniemi-Odelsheim (SD) skulle väljas till kommunfullmäktiges ordförande sprack enigheten i den nya koalitionen.