Historia är politik. Turkiets president Erdoğan använder det hunda år gamla fredsavtalet för att piska upp den turkiska nationalismen.
Historia är politik. Turkiets president Erdoğan använder det hunda år gamla fredsavtalet för att piska upp den turkiska nationalismen.

Erdoğan strävar framåt genom att blicka bakåt

Det ett hundra år gamla Sèvresavtalet används för politiska syften än i dag.