År 2022 är här. Nu börjar valåret.

Karl af Geijerstam: