Annika Westh: Ett människoliv i Kina är inget värt i regimens ögon

När Xi Jingping väljer att göra en öppen demonstration genom att föra ut Hu Jintao ur kongresslokalen är det för att visa alla vem som bestämmer nu.