Karl af Geijerstam: Ett ofrivilligt test på vår samhälles beredskap

Att E6 skulle skäras av på grund av någon olycka vore ett bra scenario i en krisberedskapsövning. Men nu har det inte varit någon övning, utan en bister verklighet för alla som drabbas.