Få väljare finns i mitten

Karl af Geijerstam: Väljaropinionen är inte normalfördelad – därför spelar det roll för politiken.