Bättre. Det finns inget att vinna på att skärma av den svenska elmarknaden. Särskilt inte ekonomiskt.
Bättre. Det finns inget att vinna på att skärma av den svenska elmarknaden. Särskilt inte ekonomiskt. Bild: Janerik Henriksson/TT

Naod Habtemichael: Färre julklappar med Vänsterpartiets energipolitik

Även i energipolitiken har internationellt samarbete runt utbud och efterfrågan visat sig vara ett vinnande koncept för konsumenterna.

ANNONS

Vad kommer din elräkning uppgå till när vintern ska summeras? Det beror på en rad olika faktorer, men enligt de flesta elmarknadsanalytiker verkar årets vintersäsong bli billigare än i fjol. Så hade det dock inte sett ut om Vänsterpartiet hade fått gehör för sina idéer.

Det var under sensommaren 2022 som Nooshi Dadgostar talade om Sveriges elmarknad och riktade kritik mot den dåvarande situationen med kraftigt stigande elräkningar. I stället, föreslog V-ledaren, borde Sverige separera elmarknaden inom landets gränser från den gemensamma marknaden inom EU.

Intentionen från V-ledaren kan ha varit god, men förslaget om ”Sverigepriser på el” skulle inte bara underminera den viktiga roll som Sverige spelar i den europeiska marknaden där elnäten är ihopkopplade och elen kan flöda över nationsgränser.

ANNONS

Eftersom ”Sverigepriser på el” i praktiken innebär en prisreglering skulle det leda till att den internationella handeln stryps. Det vill säga den frihandel som utgör en av EU:s fyra grundpelare. Resultatet skulle göra att de svenska elkonsumenterna skulle bli de största förlorarna. Att förslaget inte heller är lagligt är ett annat argument. Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät var snabbt ute och förklarade att principen att särbehandla konsumenter från ett visst land strider mot EU:s konkurrenslagstiftning.

Handeln leder till minskade utsläpp från den europeiska elproduktionen

Nyligen lanserade forskare vid Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) en rapport om den svenska elmarknadens internationella handel. De slog dels fast att en ökad handel med el dels sänker den totala kostnaden för elförsörjningen, dels skärper konkurrensen på elmarknaden.

Forskarna poängterar även klimat- och säkerhetsaspekterna med en gränsöverskridande och mer robust elmarknad; förutom att handeln leder till minskade utsläpp från den europeiska elproduktionen så förbättrar den även den gemensamma försörjningstryggheten när kris väl uppstår. Ett sådant exempel var i fjol då priserna visserligen sköt i höjden, men i ljuset av att det var den första vintern med en integrerad elmarknad samtidigt som ett fullskaligt krig pågår, var en positiv följd trots allr att inga konsumenter blev bortkopplade från elnätet.

Det sistnämnda perspektivet är väl värt att reflektera kring. Genom att ge efter för en nationalistisk elmarknad, och strunta i vinsterna som kommer med ett europeiskt samarbete, skulle en avskärmad svensk elmarknad vara en gåva till Vladimir Putin – vars mål är att så split i närliggande demokratier med hjälp av energipolitiken.

ANNONS

Att Vänsterpartiet är skeptiska till marknadslösningar är ingenting utmärkande just för energiområdet. Dadgostar och samtliga företrädare på partiledarposten har alltid förespråkat en större statlig inblandning i ekonomin med argument som att det skulle leda till mer rättvisa och hållbara utfall.

Även i energipolitiken har internationellt samarbete visat sig vara ett vinnande koncept för konsumenterna. Oavsett om det handlar om svenska, danska eller tyska konsumenter har avsaknaden av handelsbarriärer lett till en högre tillväxt och lägre priser. Med ”Sverigepriser på el” kan man dock vara säker på en sak. Lika många svenskar hade inte haft lika mycket pengar över till annat efter årets elräkningar – som att köpa julklappar.

ANNONS