Organisationsförbud leder bara till att organisationerna verkar i det dolda.
Organisationsförbud leder bara till att organisationerna verkar i det dolda. Bild: Elti Meshau

Fel med förbud mot rasistiska organisationer

Att ställa en organisation inför rätta kan få oförutsedda konsekvenser som riskerar att göra mer ont än gott.