Fel signal att dra ned på stöd till bredband

Landsbygden behöver blommor och fiber