Rekryteringsmöjligheter. Många unga vill bo utanför storstäderna, men trots det har företag i landsbygdskommuner svårt att rekrytera bristkompetens.
Rekryteringsmöjligheter. Många unga vill bo utanför storstäderna, men trots det har företag i landsbygdskommuner svårt att rekrytera bristkompetens. Bild: JESSICA GOW / TT

Flyttdrömmarna kan bli en vinstaffär för Sverige

Det är tydligt att det finns en längtan bort från storstaden hos många.

ANNONS

Många unga vuxna drömmer om frihetskänslan av eget hus med en liten trädgård, där ens barn kan få springa runt och med ett äppelträd som blommar på försommaren. När unga mellan 18 och 26 år välja fritt var de helst vill bo är det inte storstäderna som lockar. Istället uppger 34 procent att de skulle vilja bo i en mellanstor stad och 15 procent att de vill bo på landsbygden (Fastighetsbyrån 2021). På 10 års sikt vill 7 av 10 bo i villa eller radhus. När huspriserna rusar iväg, inte minst i närheten av storstäderna, samtidigt som kreditrestriktioner gör det svårare att få in en fot på bostadsmarknaden, är det inte undra på att unga börjar fundera på vilka alternativ som finns.

ANNONS

Det är tydligt att det finns en längtan bort från storstaden hos många. Samtidigt uppger en fjärdedel av alla företag på landsbygden att det största hindret för tillväxt är brist på lämplig personal. För en del företag har den nya normen med distansarbete utgjort en lösning. De är inte längre bundna av att rekrytera endast från närområdet, utan kan söka efter rätt person över hela landet.

Det är dock inte ett fullgott alternativ för många företag. Dels kan inte alla arbetsuppgifter utföras på distans, dels vill många ha en levande arbetsplats där man lär känna sina kollegor och i förlängningen en levande ort. Zoom-möten må vara effektiva, men att småprata om hur helgen varit varit medan man väntar på sitt kaffe har också ett värde. Även på arbetsplatser där en del av arbetet kan utföras på distans finns behov av fysiska möten, och till dessa vill de flesta inte ha för långa pendlingstider.

För att förenkla rekryteringen för företag på landsbygden och möjliggöra en flytt för de som drömmer om ett liv utanför storstaden måste staten och regionerna hjälpas åt. Regionen måste säkerställa att det finns en infrastruktur som gör att det är enkelt att pendla från centralorten till en arbetsplats längre bort. Det är också viktigt att alla hushåll och företag får tillgång till snabbt bredband. Att kunna kommunicera enkelt med omvärlden måste vara lika enkelt över hela landet.

ANNONS

Även företag och kommuner kan hjälpa varandra i rekryteringen. På flera håll i landet arbetar det offentliga och näringslivet tillsammans med så kallad tandemrekrytering och företagsnätverk, för att göra det enklare för par och familjer att flytta till kommunen. När en person får anställning hos ett företag kan nätverket hjälpa den anställdes partner att komma i kontakt med andra arbetsgivare i området, för att matcha partnerns kompetens med de behov som finns. På så sätt blir det enklare för par att flytta tillsammans.

Drömmen om det lilla huset med ett äppelträd har fått många unga längta bort från storstäderna. Det innebär en möjlighet för företag och kommuner på landsbygden och i mindre eller medelstora städer. Men då krävs också att politiken gör sitt, genom infrastrukturplanering, marktillgång och bostadsbyggande. Kan man dessutom hitta näringslivssamarbeten som ger företagen bättre rekryteringsförutsättningar kan utflyttningen från storstäderna bli en vinstaffär för hela Sverige.