Rättvisa. Domstolsväsendet kan aldrig erbjuda upprättelse åt alla brottsoffer.

Mimmie Björnsdotter Grönkvist:

ANNONS