Nej! Inte en inloggning till! Mängden datorsystem blir bara fler och fler. Om medarbetarna inte tycker att nya program löser några problem, blir det lätt protester.