Emot. Sara Skyttedal var den enda svenska politikern som röstade nej till att ge europeiska kvinnor en grundläggande rätt till abort.
Emot. Sara Skyttedal var den enda svenska politikern som röstade nej till att ge europeiska kvinnor en grundläggande rätt till abort. Bild: Jessica Gow/TT

Jenny Sonesson: För miljoner kvinnor spelar abortfrågan roll i EU-valet

När Europaparlamentet ryter ifrån om kvinnors rättigheter gör det avtryck. Därför är det angeläget att rösta fram europaparlamentariker som backar upp rätten till abort.

ANNONS

Europapavalet i juni närmar sig. Nyligen skedde en omröstning i Europaparlamentet som förtjänar mer uppmärksamhet. Den 11 april antog parlamentet med bred majoritet en icke-bindande resolution som slår fast att rätten till säker och laglig abort borde tillhöra de grundläggande rättigheterna i EU. I texten uppmanas Malta och Polen att ändra sina misogyna abortlagar och EU-kommissionen ombeds säkerställa att inga EU-pengar ges till organisationer som arbetar mot jämställdhet och kvinnors rättigheter.

Skyttedal röstade nej till fördömande av abortförbud

Alla svenska parlamentariker från M, KD, L, C, S, V och MP röstade ja. SD lade ned sina röster. Tidigare KD-ledamoten Sara Skyttedal, numera Folklistan, var enda svensk som röstade nej. Det var knappast överraskande eftersom hon även i januari tryckte på nejknappen till ett liknande förslag med argumentet att frågan inte ska regleras på EU-nivå. Samma skäl använde Lars Adaktusson, tidigare europaparlamentariker för KD, då det avslöjades att han frekvent röstat emot rätt till abort. Som ende svensk gav Adaktusson tummen ned mot Europaparlamentets slutgiltiga fördömande av Paraguay för att landet nekat en våldtagen gravid 10-årig flicka abort.

ANNONS

Argumentet att unionen inte ska lagstifta om abort förtjänar att tas på allvar, även av feminister. Om EU skulle detaljreglera finns risken att Sverige måste kompromissa om vilken graviditetsvecka abort får vara tillåtet. Däremot borde det vara grundkrav att medlemsländer inte får neka kvinnor abort. För närvarande finns dock ingen chans att kravet inkluderas i unionens juridiskt bindande stadga. Det skulle kräva enhällighet av EU:s 27 länder varav två, Malta och Polen, fortfarande vägrar fri abort.

Abort är legaliserad i Portugal

Däremot är Europaparlamentet, med nästan en halv miljard väljare, en tung opinionsbildare. Ett lysande exempel är Portugals avkriminalisering av abort. År 2004, sände Portugals regering ut två krigsfartyg för att stoppa en nederländsk kvinnoorganisation, Women on Waves, som på internationellt vatten planerade att erbjuda portugisiska kvinnor medicinskt säker abort, helt lagligt. Vid denna tidpunkt arbetade jag i Europaparlamentet och bevittnade proteststormen mot portugisiska makthavare. Trycket bidrog till att en folkomröstning hölls med resultatet att abort legaliserades i Portugal.

Ett annat exempel på Europaparlamentets opinionsbildande makt är avskaffandet av abortförbud på Irland. Den utlösande orsaken var att en indisk gravid medborgare, Savita Halappanavar, tragiskt avled på Galway universitetssjukhus år 2012. Dödsorsaken var blodförgiftning eftersom kvinnan nekades abort av sitt döende foster. Den indiska tandläkaren krävde desperat att hennes graviditet skulle avbrytas men vårdpersonalen vägrade. Den massiva internationella kritiken som följde, bland annat från europaparlamentariker, ledde till att den gröna ön införde fri abort.

ANNONS

Självklar rätt till abort

Många miljoner kvinnor och flickor världen över nekas fortfarande makt över sina kroppar. Därför spelar det roll att rösta fram europaparlamentariker som backar upp den självklara rätten till abort. Att gömma sig bakom fikonlövet att abort inte är en EU-fråga, som Sara Skyttedal gör, är svagt argumenterat. När Europaparlamentet ryter ifrån om kvinnors mänskliga rättigheter ger det eko – även i fjärran länder.

ANNONS