Oslo  20091116.Illustrasjonsbilde: faks, fax, telefax. Telefaksmaskin.Foto: Berit Roald / NTB
För två år sedan beslutade regionen om ett nytt datorsystem, Millenium. Kostnaderna drar iväg och fortfarande används faxen som kommunikationsmedel. Bild: Berit Roald

För tidigt att stänga av faxarna inom vården

Stora osäkerheter i budgeten och kritik från revisionen. Regionens nya it-projekt riskerar att bli en dyr historia.