STOCKHOLM 20210429Utbildningsminister Anna Ekström (S) kommenterar Riksrevisionens granskning av PISA-undersökningen 2018 under en pressträff i Rosebad.Foto: Fredrik Sandberg / TT kod 10080
Underkänt. Utbildningsminister Anna Ekström (S) och Skolverket har inte hanterat Pisa-mätningen från 2018 tillräckligt bra. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Förklara de friserade skolresultaten, Ekström

Hög tid att Anna Ekström kallas till riksdagen för att frågas ut.

ANNONS

Underkänt. Det betyget delar Riksrevisionen ut till Skolverket och regeringen för hanteringen av 2018 års upplaga av Pisa, kunskapsmätningen bland svenska 15-åringar.

Rapporten kommer efter att Expressen 2 juni förra året avslöjade att en stor mängd utrikesfödda elever felaktigt plockats bort ur Pisa-urvalet vilket bröt mot reglerna uppsatta av OECD, som håller i mätningen.

Enligt OECD får 5 procent av urvalet undantas, antingen på grund av bristande språkkunskaper eller kognitiv alternativt fysisk funktionsnedsättning. Sverige lyfte bort 11 procent. Den officiella linjen från OECD, Skolverket och utbildningsminister Anna Ekström (S) har varit att det var okej eftersom Sverige tog emot en stor mängd flyktingar åren före.

ANNONS

Men som Riksrevisionen skriver: "Granskningen visar att detta inte är en giltig förklaring." Enligt deras beräkningar ökade flyktingvågen andelen som får exkluderas av språkskäl med "ungefär en halv procentenhet".

Samtidigt visade Expressen att fler elever lyftes bort av språkskäl än det fanns nyanlända 15-åringar i svensk skola vid provtillfället. Det tyder på att andra, svagare elever också undantogs.

I avslöjandet förklarade en rektor, som öppet erkände att hon brutit mot kriterierna för urvalet, att en elev med dåliga förkunskaper som "skulle må dåligt" av ett lågt resultat inte tillåts skriva provet då det "kanske sänker den helt och hållet".

Rent mänskligt är det förståeligt. Men skolan ska inte frisera mätningar som ska ge samhällelig och politisk inblick i utbildningen. Särskilt inte som Pisa-resultat är en viktig målindikator för exempelvis arbetet med regeringens budgetproposition. Stora beslut om fördelning av skattemedel kan inte fattas på felaktiga premisser.

Den iver som ansvariga politiker, tjänstemän och myndigheter nu försvarar sig själv med börjar bli skrämmande.

Det syntes i den debattartikel Anna Ekströms statssekreterare Erik Nilsson skrev i Dagens Arena (10/12 - 19), där kritik kallades för "konspirationsteorier" som "stjäl fokus" från resultaten. Och det syntes inte minst på den presskonferens som Ekström höll 29 april i samband med publiceringen av Riksrevisionens rapport.

ANNONS

Flertalet gånger föll Ekström tillbaka på talepunkter vid kritiska frågor. Hon kunde heller inte svara på om hon läst OECD:s granskning från oktober. Och hon menade att vi för utrikes födda elever inte kan luta oss lika mycket på Pisa-resultaten från 2018 som på övriga mätningar.

Det gick på tvären med Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson, som i ett pressmeddelande samma dag menade "att PISA 2018 ger en korrekt bild av svenska elevers kunskapsutveckling". Värst av allt är att regeringen och Skolverket inte har rättat till de problem som man enligt Riksrevisionen känt till.

Turerna kring Pisa 2018 börjar bli för många. Såväl Moderaterna som Liberalerna har rätt i att Anna Ekström ger otillfredsställande svar. Men att kalla det för medveten manipulation, som KD och SD var snabba på att göra, får oppositionen att framstå som konspirationsteoretiker snarare än konstruktiva kritiker.

Låt Anna Ekström förklara sig för riksdagen. Då kan förtroendevalda och väljare bilda en egen uppfattning om ministerns ansvar. Det vore dessutom en dålig valupptakt för Socialdemokraterna.