Frågan om EU-stöd behöver komma upp på agendan

Norge bromsar in på sträckan Oslo – Göteborg. Men det finns stöd att hämta från EU, påpekar Kristina Jonäng (C).