Framtidens flyg är mer än Arlanda

Allt talar för att kommersiell trafik med elflygplan är möjligt.

ANNONS

Den planerade utbyggnaden av Arlanda pausas. Exakt varför var föremål för bråk i början av veckan: Miljöpartiet hävdar att beslutet är resultatet av en regeringsförhandling medan Socialdemokraterna förnekar (Expressen 15/6). Centerpartiet säger att ingen uppgörelse finns i frågan.

Hur det ligger till lär visa sig när coronapandemins skadeverkningar står i mer klart ljus. Tills vidare finns många anledningar att låta debatten om det svenska flygets framtid lyfta från Arlanda och SAS.

Mycket tyder nämligen på att den svenska flygmarknaden kommer att förändras radikalt det kommande decenniet. Den främsta drivkraften i förändringen är elflygets framväxt, som var föremål för ett seminarium anordnat av Transportföretagen (16/6).

ANNONS

För bara några år sedan var till och med flygbranschen själv skeptiska till om elflyget skulle vara relevant överhuvudtaget. Nu talar allt mer för att kommersiell trafik med eldrivna, 20-sitsiga flygplan kan vara igång om bara några år. De kommer inte rakt av att kunna ersätta de fossildrivna planen på längre sträckor, men har å andra sidan egenskaper som gör dem mycket attraktiva på kortare sträckor – till en början upp till 40 mil. Bland annat kommer de att vara betydligt billigare att köpa, flyga och underhålla än sina fossildrivna motsvarigheter.

Det öppnar upp för en ny typ av regionaltrafik med flyg. Glesare delar av landet, där stora infrastruktursatsningar skulle vara olönsamma, kan få reguljär trafik. Östersund – där det för övrigt finns en testbädd för elflyg – finns plötsligt inom nära räckhåll från Sundsvall, Umeå och Trondheim.

Det uppstår nya möjligheter att överbrygga större vattenmassor. Vasabor kan flyga till Örnsköldsvik. Mellan norska Bergen och Stavanger tar det sex timmar att köra bil. Med elflyg är man framme på 20 minuter.

Potentialen är enorm, men kräver ett annat sätt att tänka på geografi och regional utveckling. Som Åsa Coenraads, riksdagsledamot för Moderaterna påpekade under Transportföretagens seminarium ställer det inte minst frågor om varför mindre flygplatser tillåts dö när allt tyder på att de kommer att vara mycket viktiga om bara några år. Inte bara i framtiden, förresten: att flygplatser finns över hela landet är viktigt ur beredskapssynpunkt, exempelvis för att brandflyg ska kunna starta och landa. Flyget behövs på flera sätt på och många fler platser än de som är föremål för återkommande rikspolitisk debatt.

ANNONS

ANNONS