Fri debatt är bättre än lagstiftning

Det finns goda skäl att säga nej till en speciallagstiftning om förnekelse av Förintelsen.