Mats Abrahamsson (M)
Mats Abrahamsson (M) Bild: Matilda Spetz

Karl af Geijerstam: Frustration i opposition för både S och M

Socialdemokraterna i Sotenäs är missnöjda med demokratin i kommunen. Deras klagomål är inte unika.

ANNONS

De borgerliga partiernas långa maktinnehav i Sotenäs har gjort majoritetspolitikerna maktfullkomliga, menar Socialdemokraterna. I fredagens tidning uttalade Jan-Olof Larsson (S) att ”man sitter så säkert i sadeln att man avhandlar frågor i respektive partiorganisation i stället för att köra enligt de demokratiska principer som finns i kommunallagen”. Partiet klagar bland annat på frågan om Britt Walls eventuella jäv, en påstådd munkavle på en politiker samt att oppositionen inte blivit inbjuden att delta i arbetet med tioårsvisionen. Kommunchefen och kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) tillbakavisar alla anklagelser.

De tre exemplen ovan kanske inte är solklara bevis på att förvaltningslagen och kommunallagen inte följs i Sotenäs kommun. Men som man brukar säga nuförtiden: oppositionen har rätt till sin egen berättelse.

ANNONS
Jan-Olof Larsson (S)
Jan-Olof Larsson (S) Bild: Edvin Bergström

Larsson påpekar klädsamt att samma sak har hänt i andra kommuner, även där socialdemokrater har styrt. Bohusläningens läsare behöver inte rikta uppmärksamheten längre bort än till kommunen Trollhättan, där den omvända situationen råder.

Det här är värre än Vitryssland

Peter Eriksson (M)
Peter Eriksson (M) Bild: Stefan Bennhage

Låt oss bara ta ett färskt exempel. Under en okänd tid hade kommunförvaltningen undersökt möjligheterna med att bygga en ny arena samt nya bostäder på Edsborgsområdet i Trollhättan, men kommunalrådet Paul Åkerlund (S) hade lagt förslaget i byrålådan. Under förra hösten råkade oppositionsrådet Peter Eriksson (M) få reda på planerna och reagerade så här: ”Paul Åkerlund har låtit tjänste­män jobba med frågan utan att informera oss andra. Jag är mycket kritisk till hur detta hanterats – det är jättespännande planer som ska beredas öppet, inte på Paul Åkerlunds kammare. Han har tydligt uttalat att oppositionen skulle hållas utanför. Det här är värre än Vitryssland.” Peter Eriksson tog därför initiativ till att bostadsbolaget Serneke formellt skulle lämna in ett exploateringsförslag till kommunen.

Paul Åkerlunds svar blev: ”Oppositionen kör stenhårt med det här skitspelet, att vi är korrumperade och maktfullkomliga. Samtidigt kan man undra vems intressen de går.” Dessutom påpekade han att ”jag har ingen informationsskyldighet” åt oppositionen. (TTELA 17 september 2020)

LÄS MER:”Åkerlund har mörkat Edsborgsplanerna”

Paul Åkerlund (S)
Paul Åkerlund (S) Bild: Stefan Bennhage

Det finns ett antal kommuner där makten aldrig eller mycket sällan har växlats. Danderyd, Katrineholm och Vellinge är några av dem. I alla dessa kommuner klagar oppositionen på den styrande majoriteten och den bristande demokratin. Några lundastudenter som år 2007 undersökte Vellinge (långvarigt M-styre), Osby (växlande majoriteter) och Lomma (långvarigt borgerligt styre) kom fram till att långvarigt maktinnehav hade negativa konsekvenser för det politiska samtalet när det gällde aktivitet på kommunfullmäktigemöten och i den lokala nyhetsrapporteringen. Rent spontant kan nog många som är aktiva i eller studerar lokal politik instämma i denna bild av sakernas tillstånd.

ANNONS

Frågan är vad man ska göra åt det? Trots allt har ju väljarna i Sotenäs liksom Trollhättan och Vellinge varit nöjda med sina styren och återvalt samma majoritet. Ironiskt nog är det i princip två partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, som i olika kommuner intar de olika rollerna som majoritetsledare respektive oppositionsledare. Kanske lite intern självrannsakan hos båda parter vore på sin plats hur man hanterar majoritetsrollen? För till sist handlar det mer om den politiska kulturen, snarare än hur formaliteterna sköts.