Gällande lagstiftning borde inte vara en överraskning

Karl af Geijerstam: Regionens stora it-projekt försenas - personalen får använda gamla system ytterligare ett år.