Lars Bäckström: Ge oss framtidstro och vinn våra röster

Med ett nytt år kommer nya löften. Men det ser ut att bli svårt att välja under 2022. Kanske är en tro på framtiden det vi främst behöver.