Karl af Geijerstam: Ger högre arvode bättre resultat för Uddevallas bolag?

Arvodet på drygt en halv miljon för ordförandeskapet i Uddevalla Utvecklings AB ska motsvara höjda ambitioner. Vågar man därmed tro att bolagen ger bättre resultat?