Ingalill Sundhage chefredaktör Bohusläningen
Ingalill Sundhage chefredaktör Bohusläningen Bild: Lasse Edwartz

Gör din plikt och rösta i EU-valet

Därför är det – oavsett känslan av avstånd – viktigt att vi med våra röster visar åt vilket håll man vill att EU ska arbeta.

ANNONS

På söndag ska vi rösta fram vilka som ska representera Sverige i Europaparlamentet. ”Med din röst har du möjlighet att vara med och påverka EU:s politik”, som eu.riksdagen.se skriver på sin hemsida.

Huruvida den känslan finns att påverka politiken eller inte överlämnar jag åt dig som läsare att bedöma. Personligen tycker jag att EU känns avlägset och långt bort. Av parlamentets 751 ledamöter är 20 från Sverige och det säger sig självt att möjligheten att få sin, partiets eller till och med Sveriges vilja igenom blir begränsad. '

Men oavsett hur stor påverkan min röst har, är det viktigt att göra sin demokratiska plikt och rösta. Vi lever i en representativ demokrati och EU är en organisation som fattar beslut om lagar och hur pengarna ska användas och fördelas inom EU. Viktiga beslut som berör Sverige och vi som bor här. Därför är det – oavsett känslan av avstånd – viktigt att vi med våra röster visar åt vilket håll man vill att EU ska arbeta.

ANNONS

Men det är inte enkelt. Förutom att vi ska hitta ett parti att lägga vår röst på, är det också klokt att kryssa en kandidat på röstsedeln. Men inte nog med det, det gäller också att hålla reda på vilken grupp partiet tillhör i EU och vad den gruppen står för. Jag vill förstås även veta vilka andra partier som är med och vilka frågor som anses vara viktiga i den grupp jag kommer att lägga min röst. När många viljor är inblandade och möjligheten till veto alltid finns som kan bromsa en utveckling, är risken stor att kompromisserna blir urvattnade. Det i sin tur gör att valet tar ytterligare ett steg bort från oss vanliga medborgare.

Men skyldigheten att använda sin demokratiska rättighet är viktig. Därför får man helt enkelt söka svar på sina obesvarade frågor och skaffa sig kunskap om vad våra kandidater står för och vilken av de åtta grupper som finns i parlamentet de kommer att tillhöra. Sån information hittar du bland annat samlat på vår sajt bohuslaningen.se men också andra tidningar, radio och teve berättar vad våra svenska kandidater och partier vill åstadkomma i EU. Också i poddar och på partiernas egna hemsidor, har enskilda kandidater lyft olika EU-frågor, problematiserat och argumenterat för att vinna gehör hos oss väljare.

ANNONS

Och som sig bör har viljan att argumentera och torgföra sina egna åsikter också ökat markant den senaste veckan, det visar om inte annat debatt- och insändarsidorna i lokaltidningarna. Har du inte röstat, gör det nu, du har den här helgen på dig.

Lycka till!