Många länder vänder sig till naturgas för att ersätta kolkraften, vilket riskerar att leda till bibehållna utsläpp på sikt.

ANNONS