Tveksamt. Kosläpp är ett folknöje. Men när man tänker på vad det egentligen handlar om är det inte lika roligt.
Tveksamt. Kosläpp är ett folknöje. Men när man tänker på vad det egentligen handlar om är det inte lika roligt. Bild: Thomas Johansson

Malin Lernfelt: Har Peter Kullgren (KD) aldrig varit på kosläpp?

Att regeringen överhuvudtaget överväger att slopa beteskravet för nötkreatur är fullständigt orimligt. Om något borde djurskyddsreglerna skärpas och utevistelsen ökas.

ANNONS

De senaste veckorna har barnfamiljer över hela landet vallfärdat till bondgårdar för att spänt följa när dörrarna öppnas och ystra kor likt nybakade studenter springer ut på grönbete. Det är, på många sätt, ett fantastiskt skådespel, om det inte var för att det som ligger bakom kornas glädje att få komma ut och känna frisk luft, sol och gräs, är så sorgligt. Större delen av året är nötkreaturen instängda inomhus. En del mjölkkor står till och med uppbundna på samma plats månader i sträck under vinterhalvåret.

Enligt djurskyddsbestämmelserna har de i alla fall rätt att komma ut på sommaren. Nötkreatur ska enligt lag vistas utomhus under en sammanhängande tidsperiod någon gång mellan 1 maj och 15 oktober. Längden på sommarbetet ska vara minst 4 månader i Blekinge, Skåne och Halland, minst 3 månader i Stockholm, Uppsala, Södermanland, Östergötland, Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Västra Götaland, Värmland, Örebro och Västmanland och minst 2 månader i Dalarna, Gävleborg, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Mjölkkor, som tas in för mjölkning, måste vara ute på bete varje under minst 6 timmar per dygn.

ANNONS

Det finns ett gediget vetenskapligt underlag, från både svenska och internationella studier, som visar att djuren mår bättre både fysiskt och psykiskt om de får vara ute. De har större möjlighet att utöva naturliga beteenden, drabbas av färre infektioner,(till exempel i juvren, har bättre klövhälsa och fertilitet. Därtill finns det ytterligare goda skäl till att låta korna komma ut och beta, som att det gynnar de öppna landskapen, den biologiska mångfalden och inte minst att konsumenterna efterfrågar produkter från djur som behandlats väl och därmed fått gå ute. En undersökning från den europeiska konsumentorganisationen BEUC, som publicerades tidigare i år, visade att 84 procent av konsumenterna i Sverige anser att djurvälfärden är viktig. 70 procent uppger att djurens välfärd påverkar deras val av mjölkprodukter. En majoritet är även beredd att betala mer för svenska produkter just på grund av de strängare djurskyddsreglerna.

Trots allt detta finns det en del svenska bönder som av någon märklig anledning kämpar med näbbar och klor för att slippa tvingas behandla sina kor som levande varelser, och som till och med menar att korna har det bättre inomhus året runt bara ventilationen är tillräcklig. Det finns till och med de som försöker argumentera för att kor inte kan vara utomhus stora delar av året. Det är en inhuman, på gränsen till hänsynslöst, sätt att se på djurhållning. Givetvis behöver nötkreatur, i likhet med andra stora däggdjur, möjlighet att söka skydd för väder och vind. Med tillgång till det vore det allra bästa om korna fick möjlighet att gå ut året om.

ANNONS

De tjurskalliga bönderna har sorgligt nog fått med sig landsbygdsminister Peter Kullgren (KD) på sitt djurplågeritåg och en pågående utredning har tillsatts av regeringen som nu utreder möjligheten att ta bort det så kallade beteskravet, något som påstås stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft.

Det är så korkat, ogenomtänkt och ovetenskapligt att det är svårt att föreställa sig hur det ens är möjligt att fundera i de banorna. Någon borde ta med Peter Kullgren på kosläpp och fråga honom om vad det är han ser. Är det maskiner som borde stå instängda året runt? Eller är det kännande djur som är överlyckliga över att äntligen få komma ut?

ANNONS