Klyftan mellan stad och land är stor när det gäller bredband.
Klyftan mellan stad och land är stor när det gäller bredband. Bild: Hasse Holmberg/TT

Hela landet behöver bredband

Max Eskilsson: Att lämna landsbygden i sticket är ohållbart.

ANNONS

Trots stora politiska ambitioner står en betydande del av landsbygden ännu utan snabbt bredband. Både kort- och långsiktigt riskerar klyftan att slå hårt.

På många orter är tillgången till smidigt bredband en invand del av vardagen. Enligt Post- och telestyrelsens beräkningar saknar dock hela sex av tio på landsbygden snabbt bredband.

Såväl offentlig sektor som privata företag använder i allt större utsträckning digitala lösningar. Både privat och yrkesmässigt begränsas därmed boende utanför tätort av den bristande internettillgången. I en rapport från i somras uppskattar branschorganisationen IT- och telekomföretagen dessutom att Sverige kan gå miste om 11,5 miljarder i skatteintäkter och knappt 30 000 jobbtillfällen – om inte svensk landsbygd kopplas upp med snabbt bredband.

ANNONS

Regeringen vill framstå som offensiv och har tagit fram både en digitaliserings- och en bredbandsstrategi. I januaripartiernas 73-punktslista nämns också “att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s redan år 2020”. Men som IT- och telekomföretagen påpekar i rapporten är det oklart i vilken utsträckning ett måluppfyllande skulle gynna landsbygdens hushåll och företag. Exempelvis skulle målet kunna nås “om tätbebyggt område når 100 procent och glesbebyggt område endast 46 procent.”

Av allt att döma är prisbilden ett avgörande skäl till att vi inte kommit längre i bredbandsutbyggnaden. IT- och telekombolagen bedömer att landsbygden behöver 21 av 42 miljarder när fiber byggs till alla som saknar 100 Mbits uppkoppling. Det är mycket pengar men staten och näringslivet har här ett gemensamt ansvar. I mer klassiskt “hårda” infrastrukturfrågor tenderar politiker jämförelsevis att vara betydligt mer ekonomiskt vidlyftiga. Titta bara på projektet att bygga nya stambanor för tåg, som också det är en del av januariöverenskommelsen. Bara den preliminära beräkningen uppgår till 230 miljarder.

Även från lokalpolitiskt håll har bredbandsbehovet lyfts. Rickard Carstedt (S), regionråd i Västerbotten, och Mikael Lindfors, kommunstyrelsens ordförande (S) Norsjö kommun, uppmanar staten att “garantera en grundläggande bredbandstillgång och mobiltäckning i hela landet” (Dagens samhälle 21/10).

ANNONS

Tillgång till internet måste i större utsträckning börja betraktas som annan grundläggande infrastruktur. På samma sätt som tåg binder samman landet fysiskt länkar internet ihop Sverige på det digitala planet. Att lämna landsbygden i sticket är ohållbart.