Bostäder är dyra att bygga och därmed att köpa, mycket på grund av de byggregler som på olika sätt begränsar konstruktionen.

Malin Lernfelt:

ANNONS