Cementafabriken bryter av landskapet i Slite på östra Gotland. Anläggningen släpper ut cirka två miljoner ton koldioxid varje år.
Cementafabriken bryter av landskapet i Slite på östra Gotland. Anläggningen släpper ut cirka två miljoner ton koldioxid varje år. Bild: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Hur ska Sverige klara sig utan betong?

I november kommer merparten av svensk cementtillverkning att upphöra efter att Cementa inte fått förlängt miljötillstånd i Slite på Gotland.

ANNONS

Kalkbrottet står för 75 procent av cementproduktionen i Sverige. En rättsprocess för att förnya miljötillståndet i ytterligare 20 år avvisades nyligen av mark- och miljööverdomstolen. Det var staten i form av Naturvårdsverket och flera miljöorganisationer som överklagade ett första domstolsavgörande som gav Cementa rätt att fortsätta brytningen. Mark- och miljööverdomstolen avvisade ansökan på formella grunder. Miljöutredningar om grundvattennivåer med mera höll inte måttet, anser domstolen. Sista ordet i frågan är inte sagt. Cementa kan fortsätta processen till Högsta Domstolen.

Men just nu står svensk byggindustri inför en akut kris. Ett bortfall av så mycket kapacitet för att kunna producera betong innebär att stora bostadsprojekt och infrastrukturprojekt helt enkelt inte kan byggas. Det handlar bland annat om Slussen, Förbifart Stockholm och Västlänken.

ANNONS

LÄS MER:Cementa får nej till fortsatt brytning i Slite

Svensk betongs vd Malin Löfsjögård är allvarligt oroad. ”Det här stoppet kommer att göra att byggföretagen behöver börja varsla”, säger hon till Dagens Industri. Stoppas dessa stora byggprojekt blir de samhällsekonomiska konsekvenserna stora. Folk förlorar jobb och viktiga infrastrukturprojekt försenas.

Bristen uppgår till 2,5 miljoner ton, en ofattbar mängd. Några importalternativ finns inte i nuläget. Det finns inga internationella leverantörer och rederier som kan fylla upp behovet. Sverige står alltså inför en akut kris i byggindustrin i vinter. Stora delar av svensk ekonomi riskerar att stå still.

LÄS MER:Byggbranschen varnar för cementkris

Hur ska Sverige klara sig utan betong och cement i vinter? Har regeringen tänkt på det här scenariot? Läget är verkligen allvarligt och borde leda till kraftigt ökad aktivitet på regeringskansliet. Man ska inte ropa varg, men stängs kalkbrottet i Slite är det en katastrof för Sverige. Detta måste undvikas.