Lars Bäckström: I Nato gäller en för alla, alla för en

Det svenska medlemskapet kommer att ge Sverige en ny roll på den globala arenan.