Stefan Edman: I natt skålar vi för världens modiga frihetskämpar!

Må tiden rinna ut för Putin och alla dessa övriga i anden så ynkliga och förkrympta män, förskansade bakom sina brutala våldsmonopol.