För att få en svensk identitetshandling ska det bland annat krävas att fingeravtryck ska kontrolleras
För att få en svensk identitetshandling ska det bland annat krävas att fingeravtryck ska kontrolleras Bild: Heiko Junge

Identitetsfusket måste stävjas

Falska identiteter gynnar brottslighet och urholkar tilltron till välfärdssystem som kan utnyttjas. Därför är det bra att folkbokföringen stramas upp.

ANNONS

I torsdags föreslog den statliga utredaren Karin Almgren bland annat en skärpt id-kontroll för personer som flyttar till Sverige och att ett nytt identitetsnummer införs, som komplement till samordningsnumret. Bakgrunden är de senaste årens alltmer uppmärksammade problem med falska identiteter och fusk med folkbokföringen i Sverige. I dag beräknas 195 000 personer vara felaktigt folkbokförda på fel adress.

Utredningen föreslår att ett identitetsnummer ska kunna tilldelas endast om personen inställt sig personligen hos Skatteverket och styrkt sin identitet. Dessutom ska personens biometriska uppgifter, exempelvis fingeravtryck och ansiktsbild, kunna kontrolleras.

LÄS MER:Brottsligheten frodas med osäkra identiteter

Skatteverket ska också kunna göra kontrollbesök i bostäder för att kunna kontrollera misstänkt felaktiga uppgifter. Det är uppseendeväckande att Skatteverket först nu föreslås få en kontrollerande roll.

ANNONS

Sedan några år har det skett en välkommen uppstramning av identitetshanteringen. I våras föreslog regeringen att Skatteverket ska kunna avaktivera samordningsnummer som är äldre än fem år eller har tilldelats en person med falsk identitet.

Det finns många andra utredningar som har kommit med bra förslag de senaste åren. I januari 2018 föreslog utredaren Hans-Eric Holmqvist (SOU 2017:114) att staten ska utfärda både fysiska och digitala legitimationer. Förslag i samma riktning lade också utredaren Inga-Lill Askersjö i april 2018. Det mest uppmärksammade i den utredningen var att körkortet kommer att förlora sin ställning som en säker identitetshandling.

Brister i bokföringen kan utnyttjas av kriminella för att begå brott mot välfärdssystemen. Det är för lätt att skriva sig på en annan adress och börja använda flera identiteter. I en uppmärksammat rättsfall år 2018 upptäckte polisen att en man från Uzbekistan som åtalades för förberedelse till terrorbrott, använde en mängd olika identiteter. Han hade ett uzbekiskt körkort, ett litauiskt pass, ett grekiskt pass och ett grekiskt id-kort. Problemet är alltså inte bara svenskt. (Metro 11 februari 2019)

För några veckor sedan lade EU-kommissionen fram ett förslag om ett införande av digitala id-kort för alla medborgare och invånare i unionen. Detta är också utmärkt. Då måste länderna samordna sina system och man kan anta att då kommer en hel del dubbla identiteter att avslöjas.

ANNONS

Det ska inte vara lätt att arbeta svart eller i gråzoner av den svenska arbetsmarknaden. Allt för många mindre nogräknade personer utnyttjar olika kryphål i lagstiftningen. Resultaten ser vi i form av kapade identiteter och bolag, människohandel och välfärdsfusk. Människor i utsatt ställning utnyttjas som målvakter och får ta smällen när de verkliga huvudmännen har försvunnit med pengarna. Sådana brott sänker förtroendet för staten och samhället. Därför är det bra att Sverige stramar upp hanteringen av identiteterna.

ANNONS