Valstrateger. Niklas Moe (M) och Henrik Sundström (M) har planer för Uddevalla kommun.

Karl af Geijerstam: