Avslag. Många som ansökt om uppehållstillstånd för anhöriginvandring har fått avslag sedan reglerna om försörjningskrav skärptes 2016.

ANNONS