STOCKHOLM 20200427Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet som har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt. Foto Janerik Henriksson / TT kod 10010

Joakim Broman:

ANNONS