Inte på min bakgård

Var helst ett HVB-hem planeras, där kommer protester.