Lagen. Jämlikhet, förutsebarhet och proportionalitet är viktiga rättsfilosofiska principer.

ANNONS