STOCKHOLM 20200113Hyresgästföreningen logotyp på fasaden vid Globen i Stockholm.Foto: Helena Landstedt / TT / kod 76091
Dolda inkomster. Utan att känna till det bidrar majoriteten av Sveriges hyresgäster till Hyresgästföreningens kassa. Bild: Helena Landstedt/TT

Kassako utan valfrihet eller vetskap

Hyresgäster bör, precis som alla andra, få välja själva vad och vilka organisationer de vill finansiera.

ANNONS

Är du medlem i Hyresgästföreningen? Om svaret är ja, är du med din medlemsavgift med och finansierar föreningens verksamhet. Det är inga konstigheter. Märkligare är de dolda avgifter och medel som gör att de flesta hyresgäster bidrar ytterligare utan att veta om det – och vare sig de är medlemmar eller inte.

Hyresförhandlingsavgift betalas av samtliga som bor i en hyresrätt med förhandlingsordning, vilket de allra flesta hyresgäster i Sverige gör. Avgiften ingår i hyran men står inte med på avin, tas ut oaktat medlemsskap, och bidrar årligen till omkring 200 miljoner rakt in i Hyresgästföreningens kassa.

Boinflytandemedel är en annan viktig inkomstkälla. Enligt lag är allmännyttiga bostadsbolag skyldiga att lägga pengar på att stärka hyresgästernas inflytande.

ANNONS

I en granskning i tankesmedjan Timbros nätmagasin (9/7) framstår det dock mer som förtäckta bidrag till Hyresgästföreningen. Pengarna går rakt in i den löpande verksamheten, finansierar aktiviteter, resor och årsmöten. Vissa bostadsbolag upplåter lokaler gratis, som av Hyresgästföreningen nyttjats för att upprätta lokala kontor för sina anställda.

Boende i allmännyttan är med och finansierar det via hyresavin, ofta ovetandes. I Timbros granskning var det specifikt allmännyttan i Stockholm som sattes under lupp, men förhållandena är liknande över hela landet. Att det råder snarlika förhållanden i Göteborg belyste en granskning i Göteborgs-Posten i fjol (11/4) och i princip alla svenska kommuner är det Hyresgästföreningen som tilldelas uppdraget att jobba med boinflytande.

Tillsammans innebär boinflytandemedlen och hyresförhandlingsavgiften att Hyresgästföreningens medlemmar ofta betalar mer till föreningens än vad de tror, och att icke-medlemmar ovetandes är medfinansiärer.

Det går att invända att även den som inte är medlem drar nytta av föreningens arbete med att förhandla hyrorna och därför ska bidra. Och att hyresvärdar, även utan tvingande lagstiftning, kan ha ett intresse i att uppmuntra och bidra till aktivitet i närområdet och inflytande för de boende. Just Hyresgästföreningen råkar dessutom passa väl för uppdraget, och drivs på många håll lokalt av eldsjälar som bidrar mycket till grannskapet.

ANNONS

När Hyresgästföreningen påstår att de är en fristående folkrörelse finansierad av sina medlemmar stämmer det till 60 procent, men övriga 40 procent av årsbudgeten är inte småpotatis. Särskilt som transparens är svag och kunskapen om upplägget närmast obefintlig. Hyresgäster bör, precis som alla andra, få välja själva vad och vilka organisationer de vill finansiera.