Omstritt. Preems raffinaderi, ett av de ställen som präglats av strider som rör klimatomställningen.

Hanna Marie Björklund:

ANNONS