Karl af Geijerstam: Köerna vid Svinesund är en förlust för hela samhällsekonomin

Statens underfinansiering av Tullverket leder till att tid och pengar slösas bort i onödan. Men det finns en lösning på problemet.