Karl af Geijerstam: Kommunal kris för Miljöpartiet och Liberalerna

Tappet i antalet kandidater och antalet kommuner visar att engagemanget hos MP:s och L:s gräsrötter har sjunkit radikalt.