STOCKHOLM 20200318Tomma lokaler på gymnasieskolan Södra Latin i Stockholm när utbildningen sker på distans på grund av coronaviruset.Foto: Stina Stjernkvist / TT Kod 11610** Endast för redaktionell användning. Ingen kommersiell användning **
De tomma klassrummen har en kostnad som måste tas igen. Bild: Stina Stjernkvist/TT

Kommunerna kan inte bära kostnaden för pandemins utbildningsskuld

Barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla har ett tufft utgångsläge från början – pandemin gör uppdraget till ett ”mission impossible”.