Yngve Berlin (K) i kommunfullmäktige i Lysekil.
Yngve Berlin (K) i kommunfullmäktige i Lysekil. Bild: Maria Lundberg

Karl af Geijerstam: Kommunisterna som åkte ut i kylan

Kommunistiska partiet förlorade sin ordinarie ledamot i kommunstyrelsen i Lysekil i förra veckan. Det var ett välkommet nederlag för deras ideologi.

ANNONS
LocationLysekil|

Kommunistiska partiet i Lysekil förlorade flera politiska uppdrag i förra veckan. Bland annat blev Yngve Berlin av med sin post i kommunstyrelsen. Detta blev – till slut – resultatet av den politiska brytningen mellan Vänsterpartiet och Kommunistiska partiet i februari förra året.

Dessutom blev det val av nya presidier i nämnderna, som nu har både förste vice och andre vice ordförande. Förändringen var en process som påbörjades efter valet 2022 då S, LP och MP gjorde upp om ett nytt minoritetsstyre. Förra året sällade sig V till de tre andra partierna och gjorde upp om ett majoritetsstyre.

Anledningen till att besluten fattades först nu var att Lars Björneld (L) överklagade utökningen av antalet presidieposter. Eftersom tre personer nu skulle ha arvode istället för två personer ansåg Björneld att detta var en icke-budgeterad och ofinansierad extra utgift. I detta fick Björneld rätt av förvaltningsrätten som gav fullmäktige bakläxa – på denna punkt.

ANNONS

I övrigt hade förvaltningsrätten inte några åsikter om förändringen i den politiska organisationen. Det var nödvändigt att besluta om nyval till nämnderna för att återspegla den politiska majoriteten i fullmäktige. Många var dock missnöjda med den nya majoritetens förändringar, inte minst Kommunistiska partiet.

– Jag är inte bitter för egen del, men jag vill att alla ska veta hur dåligt det här är skött, sade Stig Berlin (K) i debatten.

Ja, partiet är sannerligen ute i den politiska kylan, eftersom man förlorat strategiska poster. I partiets reservation skriver man V brutit ett ”seriöst samarbete till förmån för ett samarbete högerut” och att ett ”ansenligt antal ’vänsterväljare’ i Lysekils kommun har blivit svikna på grund av ett politiskt spel om makt och position”.

Nu är det ju dock så att politiskt inflytande får man i samarbete med andra. Hade Vänsterpartiet stått kvar i valteknisk samverkan med Kommunistiska partiet hade man varit förvisad till ständig opposition. Nu kunde V bilda en majoritet utan vare sig Allianspartier eller Sverigedemokraterna, vilket är politiskt mycket rimligt utifrån V:s perspektiv. Som påpekats tidigare finns ju goda skäl att inte samarbeta politiskt med K, till exempel på grund av partiets inställning till Nato, EU och vurmandet för diktaturen på Kuba. Att Lysekil nu har ett styre där inte Kommunistiska partiet kan agera vågmästare i enskilda omröstningar i fullmäktige eller nämnder är därför positivt.

ANNONS

Mindre smickrande för den nya majoriteten är på det sätt man skräddarsytt sin politiska kostym efter valresultatet. Som Monika Anderson (C) påpekade bör den politiska organisationen beslutas i bred enighet och före kommunalvalet. Både i Uddevalla och Lysekil ser vi nu hur majoriteterna ordnar med uppdrag och arvoden som passar just deras koalitioner.

Arvodesfrågan var också flitigt debatterad under mötet. För att rätta sig efter förvaltningsrättens kritik beslutade majoriteten att deras nya vice ordföranden inte skulle få fast arvode, utan bara vanligt mötesarvode. Dessutom fanns ett förslag på bordet om att ledamöterna i kommunfullmäktige inte skulle få mötesarvode under resten av året för att spara pengar. Oppositionen lyckades dock skicka detta på återremiss. Att spara pengar på mötesarvoden kanske ser bra ut i dyrtider. Men principen att man får arvoden för fullmäktigemöten är god. Annars finns det stor risk för snedrekrytering, att det bara är personer med mycket god inkomst eller mycket fritid som är intresserade av att bära uppdraget som folkets främsta företrädare. Inte blir besparingen särskilt stor heller. Återremisstiden kan ägnas åt eftertanke om förslagets klokskap.

LÄS MER:Rombrant förlorade voteringen men vann en majoritet

LÄS MER:Därför kan oppositionen i Lysekil få rätt i domstol

LÄS MER:Nya styret i Lysekil skräddarsyr sin politiska kostym

ANNONS