Kostsamma krav på tom arena

Fotbollsförbundets krav ställer kommunstyrelsen i Uddevalla inför ytterligare bidragsansökningar från LSK – utöver den beslutade sponsringen.