Kvinnoförtryck. Ekonomisk misshandel kan bli straffbart i Sverige.
Kvinnoförtryck. Ekonomisk misshandel kan bli straffbart i Sverige. Bild: Liza Summer

Johanna Högström Schreiber: Kriminalisering av ekonomiskt våld kan inte vänta

I oroliga tider ökat mäns våld mot kvinnor. Det handlar inte bara om slag och sparkar, utan också om maktbehov och kontroll. Regeringen måste visa att kvinnor som utsätts har lagen på sin sida.

ANNONS

Sedan 2021 pågår ett intensivt politiskt arbete för att få till en lagstiftning av vad som skulle kunna kallas för icke-fysiskt våld mot kvinnor. Däribland finns frågan om att införa en brottsrubricering mot ekonomiskt våld i enligt med den gemensamma definition av brottet som togs fram och accepterades av samtliga EU-länder år 2022.

Ekonomiskt våld kan bland annat innebära att en kvinna tvingas skuldsätta sig, att hon blir fråntagen sitt bank-id och därmed kontrollen över sin egen ekonomi, eller att mannen tvingar henne att sluta arbeta.

Den svenska utredningen om att göra ekonomiskt våld straffbart initierades av Socialdemokraterna, som inte lyckades avsluta arbetet innan en ny mandatperiod trädde i kraft. Istället har de anklagat justitieminister Gunnar Strömmer för att strunta i mäns våld mot kvinnor (Expressen 9/2 -24). Här måste man, som så ofta, fråga sig vad som är viktigast för Socialdemokraterna: människors rättigheter till ett tryggt liv eller Socialdemokraternas rättighet till maktutövning.

ANNONS

Stor utredning om ekonomiskt våld

Skälet till att ingen lag har införts beror vare sig på den förra eller nuvarande regeringens ovilja. Det beror på den stora mängd material som ingår i utredningen, däribland remissvar från både civilsamhället och myndigheter som pekar åt olika håll.

Att göra ekonomiskt våld straffbart kan skapa en helt annan typ av teknisk bevisning än den som ofta finns dokumenterad vid en anmälan om fysiskt eller sexuellt våld i nära relationer.

När anmälan väl görs kan bevisvärderingen vara svår. Skadorna kan ha hunnit läka och i många fall görs flera anmälningar som sedan dras tillbaka. Ord står ofta mot ord.

I fall som innefattar ekonomisk misshandel kan det finnas kontoutdrag där inga, eller väldigt få, transaktioner gjorts under flera månader. Tidigare arbetsgivare och kolleger. Tömda bankkonton, avslutade kreditkort. Kvitton från dyr egendom som sålts mot kvinnans vilja. Det kan framstå som ytligt, men för kvinnor som utåt sett lever i en relation och som vill ta sig ur en destruktiv eller våldsam relation kan just vigselringen, Chanel-väskan eller ett ärvt pärlhalsband vara en av få ekonomiska tillgångar som finns eftersom kläder, smycken och väskor räknas som enskild egendom.

Män använder bank-id och Swish

Men det finns också exempel på det motsatta, där det kan vara mycket svårt att bevisa vad kvinnan utsatts för. Bland annat pekar en färsk studie från Umeå universitet (Charlott Nyman et. al 28/8 -23) på att det blir allt vanligare att män använder digitala verktyg som bank-id och Swish för att utöva ekonomiskt våld. I värsta fall kan kvinnorna tvingas bli så kraftigt belånade att det är omöjligt för dem att börja om efter att de lämnat relationen.

ANNONS

De ekonomiska förutsättningarna är avgörande för att kunna lämna en våldsam relation. För en kvinna som saknar tillgång till bankkort, bank-id, lösöre eller kontanter kan ett uppbrott kännas som en omöjlighet, inte minst när det finns egna eller gemensamma barn i relationen. Har hon dessutom blivit kraftigt belånad genom tvång kan det vara omöjligt att få ett hyreskontrakt eller lån till en ny bostad.

Ekonomiskt våld måste bli straffbart innan lågkonjunkturen är slut. I oroliga ekonomiska tider är det viktigare än någonsin att kvinnor vet att de har lagen på sin sida.

ANNONS