Inte ens brottsbekämpningen tycker väljarna att Ulf Kristersson är bäst på.
Inte ens brottsbekämpningen tycker väljarna att Ulf Kristersson är bäst på. Bild: Jessica Gow/TT

Ola Tedin: Kristersson har tappat förtroende i opinionen

Väljarnas förtroende för Moderaterna kunde varit bättre. I den egna paradgrenen lag och ordning ligger partiet först på tredje plats efter S och SD.

ANNONS

En sittande regering rosas sällan av väljarna och Ulf Kristerssons moderatledda regering är inget undantag. Enligt opinionsinstitutet Novus anser väljarna att Socialdemokraterna är bäst på lag och ordning. Moderaterna kommer först på tredje plats, efter stödpartiet SD.

Rättsfrågorna har under det senaste året varit det enda stora politikområde där väljarna ansett att Moderaterna skött sig bäst. Men efter Novus novembermätning finns det nu inte en enda av väljarnas tio viktigaste frågor där statsministerns parti anses vara ha störst förtroende.

Fram till i november förra året låg M bäst till även när det gällde energipolitiken och före valet tyckte väljarna att Moderaterna också hade den mest genomtänkta ekonomi- och sysselsättningspolitiken. Väljarkåren må ha kort minne – men de är inte dumma. Och valrörelsen 2022 präglades inte minst av stensäkra uttalanden från dåvarande oppositionen om att få slut på vågen av gängmord, ta bort buset från gatorna och fixa elbristen.

ANNONS

Verkligheten har blivit en annan. De många gängrelaterade morden, skjutningarna och sprängningarna har till och med eskalerat under året som gått. Inflation, krig i Europa och omställning bort från beroendet av rysk gas och olja har fått mat- och energipriserna att skena. Liksom Moderaterna gjorde i opposition före valet, skär Socialdemokraterna nu skamlöst pipor i vassen och leder enligt Novus i 7 av väljarnas 10 viktigaste frågor. Statsminister Kristersson har också dubbelt motigt uppför i opinionsbacken. Gängkriminaliteten, tillgången och distributionen av energi, handel, konjunktur och sysselsättning är ingalunda frågor en regering lätt kan påverka.

Moderaterna måste skärpa sig

Det kan säkerligen låta bra att lägga fram förslag om att fängsla 14-åringar, skärpa straffen, ta bort kommunalt veto mot vindkraft och öppna för mer kärnkraft. Men varken rättsväsendet eller energiproduktionen ställs om på en dag, om ens på en mandatperiod.

Det dåliga opinionsläget för det största regeringspartiet beror på uteblivna snabba resultat i svåra frågor som tar åratal att greppa – den S-ledda senaste regeringen var knappast heller ett föredöme vare sig i bekämpningen av gängen eller tillgången på el. Men ingen regering är bättre än sin politik och enligt väljarna har Moderaterna en hel del kvar att bevisa.

Att regeringen inte leder i den moderata paradgrenen lag och rätt är därför ett tecken så gott som något att Moderaterna måste skärpa sig.

ANNONS

ANNONS