Karl af Geijerstam: Kritik som är värd att ta på allvar

Den bild som Bohusläningens källor målar av kommunledningen i Uddevalla är allvarlig. Kritiken mot arbetsmiljön inom förvaltningen är värd att tas på allvar.