Kungsgatans förvandling är överraskande bra

Ingalill Sundhage: Blir trappan vid Hasselbacken den magnet man tänkt sig?

ANNONS
|

Möjligen säger rubriken mer om min uppfattning om stadsmiljöer i allmänhet än miljön i sig. Att yta ska vara avgörande för att en lyckad samlingsplats i det offentliga rummet kan inte vara så viktig – tyckte jag.

Observera tyckte.

Efter uppfräschningen av Kungsgatan är jag beredd att påstå att det är viktigt, ja till och med avgörande för att människor ska stanna upp i den offentliga miljön och trivas där.

Ambitionen har, enligt centrumkoordinatorn Stefan Björling vara att förena det gamla med moderna inslag och utgå från Bohuslän är begåvat och egentligen givet. Men det är ofta så, det enkla är det geniala.

ANNONS

Som att återvinna knotten i gatan. Förutom att det flörtar med historien är det vackert och material från Bohuslän. De rostade tunnorna som står fyllda med blommor är en flört med varvsindustrin som präglat inte bara Uddevalla som stad utan också människorna som bor och verkar här.

Planerarna har också bestämt sig för att alla delar ska kunna gå att flytta så att man ska kunna bereda plats för aktiviteter som cykellopp eller barnens loppmarknad för att ta några exempel. Och konstverk som planeras på olika platser längs med gatan kommer att höja försköningsgraden.

Torget då, ja där har planerarna värnat det gamla på bekostnad av det moderna. Och som Björling själv säger, torget är ett av Sveriges äldsta och ska därför värnas. Och med detaljer som lyktstolpar, gjutna i de gamla formarna, andas torget en tid från förr. Det låter bra. Om sen området vid Hasselbacken blir den magnet man hoppas på återstår att se. Trappan ner mot ån är snygg även om jag hade önskat att den kom närmare vattnet. Dessutom är avståndet Kungsgatan-Hasselbacken väl långt för att man ska ta sin glass eller sallad och vila benen i trappan. Och även om biltrafiken inte kommer att bli så högfrekvent förbi platsen, kan trafiken bli det som hindrar människor att ta sig ner mot Hasselbacken och Bäveån.

ANNONS

Men nog har kommunen lyckats med att få en välkomnande och prydlig gata. Så prydlig att uteserveringarnas plastbord och plaststolar ger ett skräpigt inslag. För att inte tala om alla reklamskyltar som står längs med väggarna. Därför är det bra att kommunen ser över riktlinjerna kring hur det ska se ut på gatorna i Uddevalla.

Är det värt pengarna då? Ja, jag tycker det. Det är 40 år sen man satsade ordentligt på centrum och Kungsgatan. Nog är det värt 35 miljoner att från grunden fixa va-systemet samt göra en ansiktslyftning av gatorna i centrum. Nu blir det dessutom ett större tryck på fastighetsägarna att dra sitt strå till stacken för att göra Uddevalla vackrare. Och för oss flanörer att inte skräpa ner utan ta hand om vårt eget skräp.

Trevlig helg!

ANNONS