Förebild. Barbro Westerholm har gjort outplånliga avtryck såväl i samtidshistorien som i människors hjärtan.
Förebild. Barbro Westerholm har gjort outplånliga avtryck såväl i samtidshistorien som i människors hjärtan. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Malin Lernfelt: Länge leve Barbro Westerholms klokskap

Liberalen Barbro Westerholm är död. Men förhoppningsvis inte de insikter om allas lika rättigheter, oavsett sexuell läggning eller ålder, som hon lyckades förmedla till människor över hela landet.

ANNONS

Barbro Westerholm är död. Läkaren, forskaren, ämbetsmannen och den före detta liberala riksdagsledamoten (1988-98 och 2006-22) avled måndagen den 13 mars vid 89 års ålder. Såväl traditionella som sociala medier har översköljts av hyllningstexter på ett sätt som sällan är fallet ens när en välkänd artist eller idrottsman går bort. Westerholm var tveklöst väldigt många människors förebild och inspiration. Med rätta. Det avtryck som hon gjort i svensk samtidshistoria kommer aldrig att kunna suddas ut.

Det var till exempel Barbro Westerholm som under sin tid som generaldirektör på Socialstyrelsen 1979 drev igenom att homosexualitet inte längre skulle klassas som en psykisk sjukdom. Westerholm var också under sin första tid i riksdagen djupt engagerad i frågan om en partnerskapslag för homosexuella. Något som när det blev verklighet 1995 var stort steg mot att ge människor i vårt samhälle samma rättigheter oavsett sexuell läggning.

ANNONS

På senare år har Barbro Westerholm även arbetat oförtröttligt för att lyfta frågan om åldersdiskriminering och peka på hur den kulturellt präglade ungdomsvurm som råder i Sverige gör att såväl politiken som arbetsmarknaden går miste om äldre människors kompetens och erfarenheter.

Förhoppningsvis kommer arvet från Barbro Westerholm på ett övergripande plan vara en insikt om hur viktigt det är att det kommer in människor i riksdagen som har andra erfarenheter med sig än bara engagemang i ungdomsförbund eller en ombudsmannatjänst i något parti. Människor som varit ute i arbetslivet “på riktigt”, som forskat, varit anställd eller drivit företag.

Westerholm var 55 år när hon första gången kom in i riksdagen 1988. Då hade hon både arbetat som läkare, disputerat och varit ämbetsman på bland annat Apoteksbolaget och Socialstyrelsen. Hon var 89 när hon i höstas lämnade sin plats i landets högsta beslutande församling. Tydligare än någon annan har hon visat att äldre människor också hör hemma i politiken. Det är något att vara tacksam över, och förhoppningsvis leder det till att fler partier vågar och vill satsa på sina seniora kandidater. Vem skulle inte vilja företrädas av en Barbro Westerholm med all den klokskap en sådan person besitter?

ANNONS

Barbro Westerholm är död. Länge leve hennes eftermäle.

LÄS MER:Barbro Westerholm är död

ANNONS